Betalingsbetingelser

Frakt
Fraktpriser kommer fram av nettbutikken. Vi sender normalt med postens service pakke med mindre annet er avtalt. Fraktprisene baserer seg på Postens satser

Ekspedering av ordre
Normal frakttid er 3-7 virkedager avhengig av hvor du bor. Vi fraskriver oss allt ansvar for følgende av forsinkelser, varer som har utgått eller kanselleringer fra våre leverandører. Forsinket levering gir alene ikke rett til kansellering.

*Ved betaling med kort vil beløpet bli belastet først når varen sendes. I mellomtiden reseveres beløpet hos kortutsteder

Priser
Alle priser i denne nettbutikken er i norske kroner og vises med moms. Porto/frakt blir spesifisert i handlevognfunksjonen.

Salgspant/Forbehold om eiendomsrett
Norsk Bandysport AS beholder eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen i sin helhet er betalt, med tillegg av evt. renter og omkostninger, iht. lov om salgspant. Inntil eiendomsretten er overført plikter kunden å behandle produktet forsvarlig og ikke endre, selge, låne ut eller råde over produktet på annen måte uten Norsk Bandysports skriftlige tillatelse

Betaling
Det tilbys følgende betalingsmåter:
Privat: Klarna-Faktura, Klarna-Delbetaling, Visa, MasterCard
Bedrift: Klarna-Faktura, Klarna-Delbetaling, Visa, MasterCard, Faktura bedrift

Ved betaling med kort vil beløpet bli belastet først når varen sendes. Norsk Bandysport AS garanterer selvfølgelig at varene blir levert eller den opprinnelige transaksjonen refundert om kunden ønsker endringer eller kansellering av bestillingen. Etter leveringsdato gjelder 14 dager full angrefrist for privatkunder.

Gebyrer
Eventuelle gebyrer kommer frem av handleprosessen.
Norsk Bandysport AS beregner kun gebyr på oppkravspakker etter Postens satser

Reklamasjoner
Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via post@norskbandysport.no

Avbestillinger
Avbestillinger må skje snarest mulig etter gjennomført bestilling via post@norskbandysport.no

Skade på varen
Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Dette meldes til: post@norskbandysport.no
Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av sitt standard skadeskjema.

Mangelfull vare
Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Dette meldes til: post@norskbandysport.no Dersom varen er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.

Angrerett
Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpers side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Garanti
Norsk Bandysport gir produsentens garantier. Disse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

Garantien gjelder ikke:
Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med Norsk Bandysport.
Reisekostnader.
Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
Rene slitedeler og forbruksvarer.
Utover dette følger vi kjøpslovens regler.
Norsk Bandysport svarer ikke for tap i næringsvirksomhet.

Webhandel og din sikkerhet
Vi bruker DIBS Debitech som leverandør av kortbetaling. DIBS Debitech har et system som sørger for at vi ivaretar alle sikkerhetskrav til de internasjonale betalingsnettverkene (som blant annet SSL-kryptering og sikker oppbevaring av kortnummer).

Videresalg/formidling av informasjon
Informasjonen du gir oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data videre til tredjepart uten ditt samtykke.